Spelregels

 • Kinderen tot en met 17 jaar, woonachtig binnen de gemeente Utrecht, komen in aanmerking voor het Paul Verweel Sportfonds.
 • Het kind moet in het bezit zijn van een U-pas.
 • Als het kind niet in het bezit is van een U-pas moet deze eerst worden aangevraagd via upas.nl.
 • Alleen volledige en juist ingevulde aanvragen via (websitelink aanvraagpagina) worden verwerkt. U krijgt binnen drie weken een reactie.
 • Het vermelden van een geldig U-pasnummer is verplicht bij de aanvraag.
 • Het Paul Verweel Sportfonds vergoed enkel sportattributen in gemeente Utrecht. Clubcontributie kan in de gemeente Utrecht worden vergoed via de U-pas.
 • Het kind dat een aanvraag doet bij het Paul Verweel Sportfonds is verplicht lid van een sportvereniging/sportaanbieder die U-pas geregistreerd is.
 • 1 x per jaar kan er per kind maximaal €100 worden aangevraagd.
 • Er kan geen aanvraag ingediend worden voor attributen die al zijn betaald.
 • Als een aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de aanvrager een voucher (waardebon) waarmee het kind attributen kan kopen. De sportwinkel verstuurt de factuur vervolgens naar het Paul Verweel Sportfonds.
 • Vermeld duidelijk bij de aanvraag welk sportattribuut u wilt aanvragen.
 • Het Paul Verweel Sportfonds keert géén geld uit aan de aanvrager.
 • Onder een aan te vragen sportattribuut via het Paul Verweel Sportfonds wordt bijvoorbeeld verstaan: sportschoenen, tenues (kleding), sticks, rackets, scheenbeschermers, hoofdbeschermers zoals helmen/waterpolocaps, bitjes. Wat NIET wordt verstaan onder een sportattribuut zijn bijvoorbeeld: spullen die door de sportaanbieder zelf in het bezit zijn zoals ballen en matten; drinkflessen/bidons, (rug- en sport)tassen.
 • Als je een aanvraag wilt doen moet je 16 jaar of ouder zijn of anders toestemming hebben van jouw wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) om de aanvraag te doen.